Üyelik Sözleşmesi

20.01.2023

EVE SADAKAT PROGRAMI
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1.Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi; şirket merkezi Yamanevler Mahallesi Naya Sokak A Blok No:3 İç Kapı No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Eve Mağazacılık A.Ş. (“Eve Mağazacılık” olarak anılacaktır)

ile

hakları Eve Mağazacılık A.Ş.’ye ait olan veya kullanım hakları Eve Mağazacılık A.Ş. tarafından belirlenen, üçüncü kişilerin erişimine sunulan Eve Mağazacılık A.Ş. Sadakat Programı üye müşterisi (“Üye” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Eve Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesinin(“Sözleşme”) konusu; aşağıda tanımı verilen Eve Sadakat Programı’nın kullanım ve üyelik şart ve kurallarının ve tarafların sorumluluklarının belirlenmesidir.

3.Tanımlar

İşbu üyelik sözleşmesinde belirtilen ve ilk harfi büyük olarak kullanılan terimler aşağıdaki anlamları ifade edecektir:

Eve Mağazacılık: Sözleşme’ye taraf olan Eve Mağazacılık Anonim Şirketi’ni,

Eve Kart: Eve Sadakat Programı kapsamında yalnızca Eve Mağazacılık tarafından belirlenecek Eve Mağazacılık mağazalarında, Site’de kullanılabilen puan ve indirim avantajı sağlayan sadakat kartı,

Eve Sadakat Programı: İşbu Sözleşme’nin konusu oluşturan ve Sözleşme’de yer alan Hizmet ve İçerik’lerin sağlandığı, Eve Mağazacılık mağazalarından veya Site’den üye olunabilen müşteri sadakat programını,

Eve Kart Puan: Eve Sadakat Programı kapsamında yalnızca Eve Mağazacılık tarafından belirlenecek Eve Mağazacılık mağazalarında, Site’de kullanılabilen puanları,

Hesabım Sayfası: Üye’nin Site’de üyelik kapsamında vermiş olduğu kişisel bilgilerini görebileceği ve güncelleyebileceği, Site aracılığıyla vermiş olduğu sipariş bilgilerini görebileceği, takip edebileceği ve değişiklik yapabileceği, Hizmet’ten yararlanabileceği, ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı,

Hizmet: İçerik, reklam, kampanya, fırsat, hizmet, ürün ve uygulamaların Üye’ye sunulması, bunlara yönelik Üye'den gelen taleplerin yerine getirilmesi, Üye’ye sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasının/satışının ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Eve Mağazacılık tarafından yapılan/yapılacak eylem ve işlemleri,

İçerik: Eve Mağazacılık ve Eve Mağazacılık’ın hizmet sağlayıcıları tarafından belirlenerek Üye’ye sunulan her türlü ürün, bilgi, metin, resim, tasarım, marka, ikon, görsel veya işitsel vb. imgeler, video klip, logo, knowhow, tasarım, katalog, dosya, arayüz, liste, data, kodlar, slogan ve diğer işaret, sayfa düzeni, vb. her türlü unsuru,

Mobil Uygulama: Eve Mağazacılık veya Eve Mağazacılık’ın hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan, App Store ve Google Play Store gibi mobil uygulama marketlerinden indirilebilen, Eve Sadakat Programı’nda yer alan İçerik ve Hizmetler’den yararlanma imkanı veren, hakları Eve Mağazacılık’a ait mobil uygulamayı,

Site: Hakları Eve Mağazacılık’a ait olan veya hakları Eve Mağazacılık A.Ş. tarafından belirlenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan İçerik’in yer aldığı/alacağı, Üye’nin Hesabım Sayfası’na giriş yapabileceği web sitesini/mobil web sitesini/mobil uygulamasını,

Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini,

Üye: Eve Mağazacılık tarafından talep edilen bilgileri sağlamak ve Sözleşme’yi okuyarak ve belirlenen şekilde olumu irade beyanını belirtmek suretiyle Eve Sadakat Programı’na üye olan, kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye giriş yapabilen, Eve Sadakat Programı’ndan/Site’den ve İçerik ve Hizmet’lerden yararlanan, işbu Sözleşme’nin tarafı olan kişi/kişileri ifade etmektedir.

 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • 4.1. Üye; Eve Sadakat Programı’nı ilgili her türlü yasal mevzuata, ahlak kurallarına ve Eve Sadakat Programı’nda ve Site’de belirtilen tüm politika ve metinlerde yazılı şartlara ve kullanım amacına uygun kullanacaktır.
 • 4.2. Üye, Eve Sadakat Programı kapsamında vermiş olduğu ve Hesabım Sayfası’ndan, çağrı merkezinden, Eve Mağazacılık mağazalarından veya sair şekilde güncellediği kişisel bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu; aksi takdirde her türlü idari, hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul eder. Üye, başta kullanıcı adı ve şifre bilgisi olmak üzere kişisel bilgilerinin güvenliği ve gizliliğinden münhasıran sorumludur.
 • 4.3. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde, ilgili üyelik hesabı kullanılarak bir Hizmet için Eve Mağazacılık’a ödeme yapan en son kişinin, Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilecektir.
 • 4.4. Üyelik için 13 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Üye’nin bu hususta yanıltıcı bilgi vermesi halinde hukuki, cezai, idari ve mali tüm sorumluluk Üye’ye ait olacaktır. Üyeliği daha önce herhangi bir sebeple sona erdirilmiş yahut askıya alınmış veya Eve Sadakat Programı’na erişimi tamamen engellenmiş kimseler Eve Sadakat Programı’na Üye olamayacaktır.
 • 4.5. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri vasıtasıyla Üye olabilecektir. Üyelik veya sonraki işlemlerin yetkisiz olarak yapılması halinde, yetkisiz işlemi yapan kişi, yapmış olduğu işlemlerden şahsen sorumludur. Bu durumun herhangi bir zarara yol açması durumunda, anılan zarardan münhasıran yetkisiz işlem yapan kimse sorumlu olacaktır.
 • 4.6. Eve Sadakat Programı’nın/Site'nin veya herhangi bir İçerik’in hukuka aykırı veya Sözleşme’yi ihlal eden bir amaç için kullanılması yasaktır.
 • 4.7. Eve Mağazacılık; Eve Sadakat Programı’nı, Site adresini, markasını, sloganını, Eve Sadakat Programı’nın/Site’nin İçerik’ini ve Hizmet’i dilediği zaman değiştirme, güncelleme, sona erdirme kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme hakkına sahiptir. Eve Mağazacılık, değişiklik veya güncelleme gerçekleştirmesi halinde Üye bilgilerini taşıma hakkına da sahiptir. 
 • 4.8. Eve Mağazacılık, tipografik hatalardan ve yazım hatalarından sorumlu değildir.
 • 4.9. Eve Mağazacılık, işbu Sözleşme’de her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler, güncel sözleşmenin Site’de veya uygun görülen alanlarda yayımlanması ile yürürlük kazanır. 
 • 4.10. Üye, değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak Sözleşme’yi gözden geçirir ve sitenin görünür kısımlarında üyeye sunulan güncel değişikliğe rağmen Eve Sadakat Programı’na/Site’ye devam eden erişimi ile değiştirilmiş sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 • 4.11. İçerik’e ilişkin her türlü yasal mevzuattan kaynaklı haklar münhasıran Eve Mağazacılık’a aittir veya lisanslı kullanımdır.
 • 4.12. Üye, Eve Sadakat Programı’nın/Site'nin veya İçerik’in tamamı ya da bir bölümünü kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez veya revize ederek, ekleme yaparak ya da bir kısmını değiştirerek farklı bir biçimde kullanamaz veya benzeri bir faaliyet yapamaz. Aksi şekilde davranan Üye doğacak her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacaktır.
 • 4.13. Üye, İçerik’i hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve üçüncü kişiye zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını ve kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul eder.
 • 4.14. Üye, Eve Sadakat Programı/Site yahut İçerik’e ilişkin kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz; 4.12. maddede yasak olduğu belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremez.
 • 4.15. Eve Sadakat Programı’nda/Site’de Eve Mağazacılık’ın kendi kontrolünde olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu/işlettiği başka web siteleri ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Link verilmesi, Eve Mağazacılık’ın link verilen web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklediği yahut herhangi bir garanti beyanı anlamına gelmemekte olup linkin içerdiği bilgilere yönelik bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Eve Sadakat Programı/Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Eve Mağazacılık’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve doğabilecek zararlar, Üye’nin münhasır sorumluluğundadır.
 • 4.16. Eve Sadakat Programı’na/Site’ye erişim, bunların ve İçerik’in veya diğer şekillerde sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı veya diğer davranışlar sebebiyle maruz kalınabilecek virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, algoritmalar, trojanlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü benzer program ve yazılımdan kaynaklı olarak kullanıcıların, Üye’nin veya diğer üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan Eve Mağazacılık’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bu zararlar sebebiyle Eve Mağazacılık’tan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 • 4.17. Üye, Eve Sadakat Programı’nda/Site’de gerçekleştirdiği işlemleri; Eve Sadakat Programı’na, Site’ye, Hizmet’e ve İçerik’e teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde Eve Sadakat Programı/Site ile İçerik’in amacına uygun yürütmekle yükümlüdür.
 • 4.18. Üye, Eve Sadakat Programı’nın/Site'nin veya İçerik’in tamamına veya bir kısmına veya Eve Sadakat Programı/Site ile bağlantılı sistem veya ağlara, Eve Mağazacılık veya hizmet sağlayıcılarının sunucularına, Eve Sadakat Programı/Site üzerinde sunulan herhangi bir servise; erişmek, elde etmek, kopyalamak, izlemek, sorgulamak, çoğaltmak veya atlamak, veya Eve Sadakat Programı/Site üzerinden verilmeyen herhangi bir yolla bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye çalışmak amacıyla bir otomatik cihaz, program, algoritma, metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel proses, gereç kullanmayacaktır.
 • 4.19. Üye, Eve Sadakat Programı’nın/ Site'nin veya Eve Sadakat Programı’na/Site'ye bağlı sistem veya ağ altyapısının savunmasızlığını incelememeyi, denememeyi, yük getirmemeyi, taramamayı, test etmemeyi, güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal etmemeyi, Eve Sadakat Programı’nın/Site'nin veya Eve Sadakat Programı/Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin usulüne uygun çalışmasını engellememeyi kabul eder. Üye, Eve Sadakat Programı’nın/Site'nin herhangi bir kullanıcısına ait bilgileri takip etmez ve güvenli kullanımını engellemez, bunların veya bunlara bağlı herhangi bir sistemin herhangi bir kısmı veya özelliğine hackleme, parola çözme veya diğer yasadışı veya yetkisiz araçlar yoluyla yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunmaz.
 • 4.20. Eve Mağazacılık, Eve Sadakat Programı’nda/Site’de yer alan herhangi bir hizmetin/ürünün satıcısı olmaması halinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" sıfatına sahip olacaktır.
 • 4.21. Üye, Eve Sadakat Programı’nda/Site’de Eve Mağazacılık dışında herhangi bir satıcıdan yapacağı alımlardaki mesafeli satış sözleşmelerinde Üye’nin alıcı taraf ve satıcının satıcı taraf, olduğunu kabul eder. Eve Mağazacılık söz konusu sözleşme ilişkisinde taraf değildir; bu sebeple Üye’ye karşı sadece Satıcı ilgili mevzuat kapsamında münhasıran sorumludur.
 • 4.22. Eve Mağazacılık, aracı hizmet sağlayıcı sıfatına sahip olması sebebiyle ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yer alan düzenlemeler uyarınca; Üye’nin Satıcı’dan satın alacağı hizmet/ürünlere ilişkin, Satıcı adına hizmet/ürün bedelini tahsilat yetkisine sahiptir.
 • 4.23. Eve Mağazacılık sözleşme serbestisi uyarınca, her başvuranın üyelik talebini kabulle yükümlü değildir. Eve Mağazacılık, Üyelik talebinin kabul edilmemesi durumunda hiçbir gerekçe göstermek zorunda değildir.
 • 4.24. Eve Mağazacılık, 6698 Sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olup, Üye tarafından Sözleşme kapsamında ve Eve Sadakat Programı’nda/Site’de gerçekleştirilen üyelik işlemleri ve diğer işlemler vasıtasıyla paylaşılan verileri işbu Sözleşme ve ilgili aydınlatma, açık rıza metinleri ile gizlilik politikasında belirtilen faaliyet ve amaçlar için ve hukuka uygun şekilde kullanır.
 • 4.25. Üye; Eve Sadakat Programı’na üye olurken; Eve Mağazacılık mağazalarında Eve Üyeliği için tarafına gönderilen SMS’te yer alan veya Site’de  üye olurken “üye ol” kısmında veya Site’nin farklı alanlarında kendisine sunulan kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak aydınlatma metinlerini okuduğunu ve gerekli görüldüğü durumlarda Eve Mağazacılık tarafından bu metinlerde yapılacak değişiklikleri okuyacağını; bu metinlerde açıklandığı şekilde kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması faaliyetleri ile ilgili yeterli bilgi sahibi olduğunu kabul eder. Üye; açık rıza gerektiren kişisel veri işleme ve aktarılma faaliyetlerine ilişkin olarak, ilgili aydınlatma ve açık rıza metinlerinde ve gizlilik politikasında belirtildiği şekilde ve kapsamda, kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt içine ve yurtdışına aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Üye; bu açık rıza gerektiren konularda her bir konu için ayrı ayrı ve açık şekilde bilgilendirilmiştir. İlgili aydınlatma ve açık rıza metinleri ve gizlilik politikası işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. 
 • 4.26. Üyelik aşamasında Üye tarafından paylaşılan bilgilerin doğru ve güncel olduğu kabul edilir. Üye, Sözleşme’nin mevzuata uygun ve gereği gibi ifa edilebilmesi için güncel bilgilerini Eve Mağazacılık’a bildirmekle yükümlüdür. Üye, Site’ye vermiş olduğu ve Hesabım bölümünden güncellediği kişisel verilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu kabul eder.
 • 4.27. Üye; işbu Sözleşme kapsamında, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle toplanan kişisel verilerinin, Hizmet’in sunulabilmesi, üyelik kaydı ve üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Üye’ye sunulan/satışı gerçekleştirilen ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmenin kurulması ve ifasının gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet satış ve iade faaliyetlerinin yürütülmesi, sipariş kaydı ve adrese teslimi, faturanın düzenlenmesi, ürün/hizmet tedarikinin sağlanması, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Eve Sadakat Programı’na Üyelik ve Eve Kart işlemlerinin ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işleneceğini ve aktarılacağını kabul eder.
 • 4.28. Üye, Site üzerindeki işlem ve davranışlarının analiz edilmesi sonucunda benzer davranışlara sahip diğer Üye’ler ile kategorize edilebilir. Bu faaliyet sonucunda oluşturulan müşteri segmentlerine özel kampanya, reklam, teklif, avantaj, yeni ürün ve hizmet vb. sunulabilir.
 • 4.29. Eve Mağazacılık tarafından Üye’ye özel avantaj, kampanya, fırsat, özellik ve diğer ek ürün ve hizmetler sunulabilir. Bu hizmetler Üye Müşteri Aydınlatma Metni’nde detaylıca açıklanmış olduğu üzere, Üye’nin yapmış olduğu alışverişlere ilişkin bilgiler, Üye olurken verdiği bilgiler, Hesabım bölümünde güncellenen bilgiler, Eve Sadakat Programı’nı/Site’yi kullanırken gerçekleştirdikleri hareketler gibi kişisel verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve bu işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilere aktarılması suretiyle Üye’ye sunulmaktadır.
 • 4.30. Üye’ye ait kişisel veriler üzerinde, Eve Mağazacılık tarafından müşteri tanıma, alışkanlık ve gereksinimlerin belirlenmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi, ürün eğilim modellerinin oluşturulması, demografik, sosyal ve ekonomik durum tespiti ve Üye Müşteri Aydınlatma Metni’nde detaylıca belirtilen diğer amaçlarla kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilir.
 • 4.31. Eve Mağazacılık tarafından Üye’ye; veriler ve Üye’ye ait kişisel verilerin işlenmesi vasıtasıyla genel veya kişiselleştirilmiş kampanya, reklam, teklif, pazarlama, fırsat, avantaj, yeni ürün ve hizmet, yarışma, çekiliş, açılış, diğer etkinlikler, anket ve müşteri memnuniyeti ile ilgili olarak SMS, e-posta, push bildirimi, arama, pop-up gösterimi vb. elektronik iletişim araçları vasıtasıyla ticari elektronik ileti gönderimi sağlanabilir. Eve Mağazacılık bu faaliyetleri ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Eve Mağazacılık, Üye’ye göndermiş olduğu ticari elektronik iletiler karşılığında herhangi bir bedel almaz. Üye tarafından Site üzerinden bir başka tüzel kişi için ticari elektronik ileti onayı verilmesi halinde, Üye tarafından verilen onaylar ilgili tüzel kişiye aktarılır. Bu halde, ilgili tüzel kişi tarafından ticari elektronik ileti gönderimi sağlanır. Bu ticari elektronik iletilerden Eve Mağazacılık’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 4.32. Üye’nin Eve Mağazacılık ile farklı kanallardan paylaşmış olduğu kişisel veriler, veri tekilleştirme/zenginleştirme yöntemi kullanılarak eşleştirilebilmekte ve zenginleştirilebilmektedir. Üye’nin çeşitli kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğu kişisel veriler birleştirilip analiz edilerek Üye’nin kapsamlı bir görünümü ve Üye’ye özgü kampanya ve fırsatlar oluşturulabilir.
 • 4.33. Üye’ye sunulan ve/veya sunulacak olan müşteri tanıma ve müşteri memnuniyeti anketlerinde yer alan soruları cevaplayıp cevaplamamak Üye’nin tercihine bağlıdır. Anketlere katılım halinde indirim kodu, hediye çeki vb. ödüllerin öngörülmesi durumunda, ankete katılmayan Üye’ler bu ödüllerden faydalanamaz.
 • 4.34. Üye, ticari elektronik ileti tercihlerini “Hesabım” sekmesinde bulunan “Üyeliğim” seçeneğinde yer alan “İzinlerimi Yönet” bölümünden ve ilgili alanlardan dilediği zaman değiştirebilir ve ticari elektronik ileti alımına onay verebilir veya reddedebilir. Üye’nin, Mobil Uygulama’yı akıllı cihazından kaldırması halinde, gönderilen app-push bildirimleri kapanacak ise de diğer vasıtalar ile ticari elektronik ileti almak istemeyen Üye’nin; SMS gönderimi, e-posta gönderimi ve arama tercihlerini web sitesi, İleti Yönetim Sistemi(İYS) gibi alternatif üye giriş kanallarından değiştirmesi gerekmektedir.  Eve Mağazacılık, Üye’nin ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde Üye’ye ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur.
 • 4.35. Eve Mağazacılık tarafından Üye’nin ticari elektronik ileti alımını reddetmesi halinde dahi mevzuat gereği şu iletilerin gönderimi devam eder:
 • Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik iletiler,
 • Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü ile ilgili iletiler.

4.36. Eve Mağazacılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanması amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alır.

 

4.37. Eve Mağazacılık, Sözleşme’nin sona ermesi halinde kişisel verileri periyodik imha prosedürüne ve mevzuata uygun olarak imha edecektir. Hukuken muhafazası gereken kişisel veriler, mevzuatın gerektirdiği süre boyunca ve 6698 Sayılı Kanun uyarınca amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olacak şekilde işlenebilecektir.

 

4.38. Üye, Eve Mağazacılık ile paylaşacağı ve üçüncü kişilere ait kişisel verilere ilişkin olarak ilgili kişilere karşı aydınlatma ve açık rıza yükümlülüklerinin tarafınca yerine getirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin korunması ve gizliliğe ilişkin diğer hususlar, ilgili aydınlatma ve açık rıza metinleri ve gizlilik politikasında detaylı şekilde yer almakta olup, Sözleşme’yi onaylayan Üye’ler bu metinleri okumuş ve anlamış kabul edilir.

 

4.39. Eve Mağazacılık, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde yer alan hususlara ilişkin mevzuatın öngördüğü veya gerçekleştirilen faaliyetlerin gerektirdiği değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, Site üzerinden yayınlandığı ve/veya diğer yöntemler ile duyuruldukları tarihten itibaren geçerli sayılır.

 

4.40. Üye; işbu Sözleşme’de sayılan haklardan yararlanabilmek, Eve Kart’ın sağladığı avantajlardan faydalanabilmek, Eve Kart Puan kazanma ve harcama işlemlerini ve Eve Kart kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmek için işbu Sözleşme’yi onaylayarak Eve Sadakat Programı’na Üye olması gerektiğini kabul eder. Eve Kart ve Eve Kart Puan’a ilişkin işlemleri gerçekleştirmek istediğine dair talebini dolayısıyla Eve Sadakat Programı’na üye olma talebini Eve Mağazacılık fiziki mağazalarında sözlü olarak ileten Üye’nin bildirmiş olduğu iletişim numarasına, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için onay kodu, Sözleşme ve 6698 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan gerekli metinler bir kısa mesaj ile gönderilir. Üye’nin bu onay kodunu kasa görevlisine iletmesi ile işbu Sözleşme kurulmuş sayılır.

 

4.41. Eve Kart Puan, Eve Mağazacılık’ın ödül puanları niteliğinde olup, yalnızca Eve Mağazacılık’ın öngörmüş olduğu şartların yerine getirilmesi halinde, Üye’nin yapmış olduğu alışveriş ve diğer işlemleri vasıtasıyla kazanılmaktadır.

 

4.42.  Üye, alışverişlerinde kural olarak 1 Eve Kart Puan = 1 TL değerinde olacak şekilde Eve Kart Puan kazanır.

 

4.43. Eve Kart Puan; yalnızca Eve Mağazacılık mağazaları, Site, Mobil Uygulama ve Eve Mağazacılık’a ait diğer ortamlardaki mal veya hizmet alımlarında, Eve Mağazacılık’ın belirlediği koşullarda ve belirli ürün gruplarında geçerlidir. Eve Kart Puan, Eve Mağazacılık tarafından belirlenen kampanya koşulları uyarınca kazanılır, kullanılır ve geçerliliğini yitirir. Sözleşme’de belirtilen işbu genel kuralların yanında, Eve Mağazacılık ilgili kampanya kapsamında geçerli olmak üzere özel şart ve kayıtlar getirebilir. Bu şekilde özel şartların belirlenmesi halinde, bu şart ve kayıtlar Eve Mağazacılık tarafından ilgili kampanyanın tanıtım, açıklama ve/veya ilan sayfasında belirtilir.

 

4.44. Söz konusu Eve Kart Puan’lar Üye tarafından kural olarak aynı değerde kullanılır. Eve Mağazacılık dilediği şekilde; Site, Mobil Uygulama, belirli fiziki Eve Mağazacılık mağazaları, dijital ortamlar, hizmetler, ürünler, tarihler ve/veya dönemler bakımından Eve Kart Puan’a kazanım, kullanım, kullanım süresi açısından farklı değerler, şartlar veya esaslar uygulayabilir. Eve Mağazacılık’ın belirlediği kampanya koşullarına göre belirtilen alışveriş ortamında, ürün veya hizmet gruplarında, Eve Mağazacılık fiziki mağaza, Site, Mobil Uygulama ya da diğer dijital ortamlarında Eve Kart Puan’ın kullanımı geçerli olmayabilir. Her kampanyanın kendi koşulları içerisinde kazanılan-kullanılan Eve Kart Puan, ilgili alışverişten sonra 24(yirmidört) saat içinde yüklenir ve kullanılabilir hale gelir.

 

4.45. Eve Kart Puan, kazanıldığı takvim yılını takip eden yılın son gününe kadar geçerlidir. Bu sürenin sonunda kendiliğinden Üye’nin hesabından silinir. Eve Mağazacılık belirli kampanyalar ya da ürünler özelinde Eve Kart Puan’ın kullanım süresi bakımından 1 yıldan daha uzun ve/veya kısa kullanım süreleri öngörebilir ve bunun için Eve Mağazacılık tarafından belirtilen tarihe kadar kullanılmayan Eve Kart Puan, Üye’nin hesabından silinir. Eve Mağazacılık, kampanya koşullarında her zaman değişiklik yapabilir. Eve Mağazacılık tek seferde bir alışveriş için kullanılabilecek Eve Kart Puan miktarını sınırlandırabilir. Eve Kart Puan’ın kazanıldığı alışverişteki ürünlerin iptali/iadesi halinde Üye’ye tanımlanan Eve Kart Puan’lar geri alınır.

 

4.46. Eve Kart Puan kullanılarak satın alınan ürün ve/veya hizmetlerin iade edilmesi durumunda ilgili Eve Kart Puan’lar Üye’ye iade edilecektir. İade edilen Eve Kart Puan’ın ilk kazanıldığı alışveriş ve/veya işlem tarihinden itibaren hesaplanan geçerlilik süresi içinde kullanılması zorunludur. İade ve/veya başkaca sebepler ile Eve Kart Puan’ın geçerlilik süresi uzamaz/yenilenmez ve ilk kazanıldığı alışverişteki Eve Kart Puan kullanım koşullarına tabidir. Eve Mağazacılık, Eve Kart Puan kazanım/kullanımı ile ilgili tüm kayıt ve koşulları değiştirebilir ve Eve Kart Puan’ın kazanım ve/veya kullanımına son verebilir.

 

4.47. Kullanılmayan Eve Kart Puan karşılığında hiçbir şekilde Üye’ye kısmen veya tamamen bir "para ve/veya nakit" eşdeğeri ödenmez. Eve Kart Puan yalnızca Eve Mağazacılık fiziki mağaza, Site, Mobil Uygulama ve Eve Mağazacılık’a ait dijital ortamlarda yapılan alışverişlerde kazanılır ya da kullanılır.Eve Kart Puan hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılamaz. Üye; Eve Kart Puan kazanabilmesi ve/veya kullanabilmesi için Eve Kart kapsamında kendisi için oluşturulan ve 16 haneli kart numarasına sahip kartı üçüncü kişilerle paylaşmamayı, üçüncü kişilere kullandırmamayı, bu bilgilerin saklanmasından sorumlu olduğunu; bilgilerin, Üye veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanıldığının tespiti halinde, Eve Kart’a ilişkin her türlü hak ve kazanımların Eve Mağazacılık tarafından geri alınacağını, Eve Kart Puan kullanımının sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerinin kaybolması veya çalınması veya Üye bilgilerine erişim sağlayabilecek cihazın kaybolması veya çalınması halinde doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Böyle bir durumda Üye bu durumu Eve Mağazacılık’a ilgili iletişim kanallarından derhal bildirecektir.

 

4.48. Eve Mağazacılık, Eve Kart Puan’ların Üye’nin hesabına hatalı veya kullanım/kampanya koşullarına aykırı bir şekilde tanımlandığı/aktarıldığı sonucuna ulaşırsa, tanımlanan/aktarılan Eve Kart Puan’ları iptal etme veya Eve Kart Puan’ların Üye’nin hesabına tanımlanmasına engel olma hakkını saklı tutar. Eve Mağazacılık’ın, hesabına hatalı olarak tanımlanan/aktarılan Eve Kart Puan’ı kullanan Üye’nin hesabını borçlandırmak veya zararının giderimi için diğer yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

4.49.  Eve Mağazacılık,  Eve Kart’ın işletilmesini üçüncü kişilere devretme hakkını saklı tutar.

 

4.50. Üye; Eve Kart Puan kazanım ve/veya kullanımında problem yaşaması halinde, uyuşmazlıkların çözümü için Eve Mağazacılık ile iletişime geçebilir.

 5. Sözleşmenin Feshi 

 5.1. Üye; Sözleşme’de yer alan herhangi bir yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda, işbu Sözleşme'nin Eve Mağazacılık tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; Eve Sadakat Programı’na/Site’ye erişiminin engellenebileceğini ve üyeliğinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü tedbirin Eve Mağazacılık tarafından tek taraflı olarak ve Üye’ye herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın alınabileceğini ve aleyhinde yasal işlem başlatmak için başvurularda bulunabileceğini; hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Eve Mağazacılık’ın ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari, mali veya cezai yaptırım, dava yahut benzeri bir talep ile karşı karşıya kalması halinde Üye’nin münhasıran sorumlu olacağını ve maddi-manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve/veya Eve Mağazacılık’ın üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, bu durumda Eve Mağazacılık’ın her türlü masraf, zarar ve bedeli Üye’ye rücu hakkı bulunduğunu kabul eder.

5.2. Üye, istediği zaman Eve Sadakat Programı’nda/Site’de belirtilen iletişim kanallarından Eve Mağazacılık’a yapacağı yazılı bildirim veya ilgili alanlardan yapacağı işlem ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

5.3. Sözleşme, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veyaEve Mağazacılıktarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

6. Muhtelif Hükümler

6.1. Üye, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Eve Mağazacılık’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Eve Mağazacılık’ın veya Eve Mağazacılık’ın hizmet sağlayıcılarının/alt hizmet sağlayıcılarının veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, log kayıtlarının, elektronik bilgilerin, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. 

6.2. Eve Mağazacılık’ın bir kusuru olmaksızın oluşan ve Sözleşme’yi imzalama anında öngörülemeyen ve önlenemeyen salgın hastalıklar, kötü hava koşulları, deprem, grev ve lokavtlar, savaş, ambargo, ayaklanma, isyan, doğal afetler, devlet organlarının kararları, doğrudan etki ettikleri edimlerin ifasını imkansız hale getirmeleri halinde mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebep süresince, Eve Mağazacılık yukarıda belirtilen durumlar nedeniyle etkilenmiş edimleriyle ilgili sorumlulukları askıya alabilir ve Eve Mağazacılık ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Böyle bir durumda Üye’ye ayrıca bir bildirim yapılmasına gerek yoktur.

6.3. Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisindedir. Üye, tüketici ise uyuşmazlık konusundaki başvuruları tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilir.

6.4. Eve Mağazacılık, Üye ile Üye'nin Eve Sadakat Programı’na kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak veya SMS göndermek suretiyle veya uygun göreceği diğer iletişim yöntemleriyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye’nin Eve Mağazacılık’a bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

6.5. Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti, hakem heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

6.6. Üye,Eve Mağazacılık’ınönceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerinin tamamen veya kısmen temlik edemeyecektir.

6.7. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

6.8. Sözleşme ve Eve Sadakat Programı’nda/Site’de yer alan tüm düzenlemeler, Eve Mağazacılık tarafından sunulan Hizmet ve İçerik’in hüküm ve koşullarını düzenlemektedir. Site’de yer alan tüm politika, sözleşme ve metinler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, Sözleşme’nin ekini oluşturmaktadır.

6.9. Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme’de yer alan maddelerin tamamını kabul ve taahhüt ettiği anlamına gelir. Sözleşme, Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Eve Mağazacılık’ın İletişim Bilgileri 

Adres: Yamanevler Mahallesi Naya Sokak A Blok No:3 İç Kapı No:3 Ümraniye/İstanbul

Telefon: 0(850) 393 10 00

Fax: 0(216) 304 29 88

E-Posta: info@eveshop.com.tr

İnternet Adresi: www.eveshop.com.tr

(Mersis No: 0382022632100010)

 

İletişim formu