“ Üye Olmadan Devam Et ” Aydınlatma Metni

Eve Mağazacılık A.Ş. ("Şirket" veya "Eve Mağazacılık") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK" veya "Kanun") 10. Maddesi kapsamında “Üye Olmadan Devam Et” Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi, telefon numarası), müşteri işlem (sipariş, alışveriş, talep, şikayet, sepette yer alan ürün ve fatura bilgisi, teslimat bilgisi), pazarlama (indirim kodu bilgisi), işlem güvenliği (IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları).

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından:

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanan; ad, soyad, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi, telefon numarası, sipariş, alışveriş, talep, şikayet, sepette yer alan ürün ve fatura bilgisi, teslimat bilgisi, indirim kodu bilgisi kişisel verileriniz; ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sipariş kaydı ve teslimi, faturanın düzenlenmesi, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet tedarikinin sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, sipariş, onay, iptal ve fatura bilgilerinin elektronik iletişim adresine gönderilmesi, indirim ve kampanyalardan faydalanılması amaçlarıyla işlenmektedir.
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplanan; IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ilgili işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verileriniz;

  • Yurt içi ürün ve hizmet tedarikçileri ile ürün ve hizmetlerin sunulması, tedarik zincirinin sağlanması, ürün/hizmet tedarikinin/tesliminin sağlanması, iş akışının sağlanması amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak paylaşılabilmektedir.

 

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama ve işlem güvenliği verileriniz;

  • Yurt içi hizmet tedarikçileri ile veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, 
  • Anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak paylaşılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz; www.eveshop.com.tr ve Eveshop Mobil Uygulama üzerinden “Üye Olmadan Devam Et” seçeneği ile alışverişinizi tamamlamak istediğinizde, ilgili sekmelerde yer alan formun doldurulması vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

  Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Eve Mağazacılık A.Ş.’nin (Mersis  No: 0382022632100010) Yamanevler Mahallesi Naya Sokak A Blok No:3 İç Kapı No:3 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla evemagazicilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

İletişim formu