Üye Müşteri Aydınlatma Metni

Eve Mağazacılık A.Ş.(“Eve Mağazacılık”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almaktayız. Bu çerçevede Üye Müşteri Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: 

Kimlik

ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası

İletişim

telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi

İşlem Güvenliği

trafik bilgisi, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi, cihaz bilgileri, mobil uygulama ve internet sitesi hareketleri

Müşteri İşlem

alışveriş ve detaylarına ilişkin bilgiler, alışveriş kanalı, talep ve şikayetler, favoriler, sepet bilgileri, fatura bilgisi, teslimat bilgisi, iade bilgisi, ödeme yöntemi, kampanya görüntüleme bilgisi, Eve Kart kullanım bilgisi

Pazarlama

indirim kodu bilgisi, indirim kullanımı, kampanya kullanımı, ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, ticari elektronik ileti kayıtları, anket bilgileri

Hukuki İşlem

uyuşmazlık halinde; uyuşmazlık hakkında bilgiler, ihtarname ve yetkili kurumlarla iletişim kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıt

çağrı merkezi görüşme ses kayıtları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplananad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi,trafik bilgisi,kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi, alışveriş vedetaylarına ilişkin bilgiler,talep ve şikayetler, fatura bilgisi, teslimat bilgisi,iade bilgisi, ödeme yöntemi, alışveriş kanalı, indirim kodu bilgisi, indirim kullanımı, kampanya kullanımı, ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, ticari elektronik ileti kayıtları, olası bir uyuşmazlık halinde uyuşmazlık hakkında bilgiler, ihtarname ve yetkili kurumlarla iletişim kayıtları,çağrı merkezi görüşme ses kayıtları kişisel verileriniz kanunlardankaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun talep ve zorunlulukların yerine getirilmesi,  elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, tüketici işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, finans, muhasebe ve faturalama faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan;ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi,trafik bilgisi,kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi, alışveriş vedetaylarına ilişkin bilgiler,talep ve şikayetler, fatura bilgisi, teslimat bilgisi,iade bilgisi, ödeme yöntemi, alışveriş kanalı, indirim kodu bilgisi, indirim kullanımı, kampanya kullanımı, ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, ticari elektronik ileti kayıtları, olası bir uyuşmazlık halinde uyuşmazlık hakkında bilgiler, ihtarname ve yetkili kurumlarla iletişim kayıtları,çağrı merkezi görüşme ses kayıtları kişisel verileriniz ikincil mevzuattanveya sözleşmesel yükümlülüklerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun talep ve zorunlulukların yerine getirilmesi, elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari elektronik ileti onay/ret ve kayıtlarının saklanması, tüketici işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, finans, muhasebe ve faturalama faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan; ad, soyad,doğum tarihi,T.C. kimlik numarası,telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi, trafik bilgisi, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi,cihaz bilgileri, mobil uygulama ve internet sitesi hareketleri,alışveriş vedetaylarına ilişkin bilgiler, alışveriş kanalı,talep ve şikayetler, fatura bilgisi, teslimat bilgisi,iade bilgisi, ödeme yöntemi, indirim kodu bilgisi, indirim kullanımı, kampanya kullanımı, ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, ticari elektronik ileti kayıtları,çağrı merkezi görüşme ses kayıtları kişisel verileriniz alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerinin yürütülmesi, tüketici hakem heyeti, dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, sahte üyeliklerin tespiti ve engellenmesi, hatalı/hileli işlemlerin tespiti, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan;ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi, alışveriş vedetaylarına ilişkin bilgiler,talep ve şikayetler, fatura bilgisi, teslimat bilgisi,iade bilgisi, ödeme yöntemi, indirim kodu bilgisi, indirim kullanımı, kampanya kullanımı, Eve Kart kullanım bilgisi,çağrı merkezi görüşme ses kayıtları kişisel verileriniz üyelik kaydı ve üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme kurulması ve ifasının gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet satış ve iade faaliyetlerinin yürütülmesi, sipariş kaydı ve adrese teslimi, faturanın düzenlenmesi, ürün/hizmet tedarikinin sağlanması, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan;ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, medeni hal, trafik bilgisi,cihaz bilgileri, mobil uygulama ve internet sitesi hareketleri,alışveriş vedetaylarına ilişkin bilgiler, alışveriş kanalı,talep ve şikayetler, favoriler, sepet bilgileri, fatura bilgisi, teslimat bilgisi,iade bilgisi, ödeme yöntemi, indirim kodu bilgisi, indirim kullanımı, kampanya kullanımı anket bilgileri kişisel verileriniz indirim ve kampanyalardan faydalanılması, segmentasyon ve hedefleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, internet sitesi ve uygulamalarda yer alan özelliklerin kullanılması, reklam, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, kişiselleştirilmiş içerik görüntülemesi, ürün, hizmet ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,

Vermeniz halinde açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak toplanan;ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi, trafik bilgisi, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi,cihaz bilgileri, mobil uygulama ve internet sitesi hareketleri,alışveriş vedetaylarına ilişkin bilgiler, alışveriş kanalı,talep ve şikayetler, favoriler, sepet bilgileri, fatura bilgisi, teslimat bilgisi,iade bilgisi, ödeme yöntemi, indirim kodu bilgisi, indirim kullanımı, kampanya kullanımı, Eve Kart kullanım bilgisi, ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, anket bilgileri kişisel verileriniz, analiz veprofilleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,müşteri tanıma, alışkanlık ve gereksinimlerin belirlenmesi, kişiselleştirilmiş kampanya, duyuru, reklam, teklif ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Eve Mağazacılık’a ait ortamlarda veya diğer  ortamlarda Eve Mağazacılık’a ait reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesive kişiselleştirilmesi, ürün eğilim modellerinin oluşturulması, next best action tahminlemesi(en iyi bir sonraki davranış tahminlemesi), demografik, sosyal ve ekonomik durum tespiti,  müşteri segmentasyonlarının (davranışsal, iletişimsel vs.) oluşturulması, analitik modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ürün trendlerinin takip edilmesi, tüm kanallardan gelen verilerin birleştirerek kapsamlı görünümünün oluşturulması, müşteri memnuniyetine yönelik uygulamaların yapılması, iletişim yöntemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi;

Vermeniz halinde ticari elektronik ileti açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak toplanan; ad, soyad,telefon numarası, e-posta adresi kişisel verileriniz, her türlü elektronik iletişim aracı (e-posta, kısa mesaj(SMS), arama vb.) vasıtasıyla; genel veya kişiselleştirilmiş kampanya, reklam, teklif, pazarlama, avantaj, yeni ürün ve hizmet, yarışma, çekiliş, açılış, diğer etkinlikler, anket ve müşteri memnuniyeti ile ilgili olarak tarafınıza yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulması/ticari elektronik ileti gönderilmesi,web-push, app-push bildirimlerinin oluşturulması, pop-up gösteriminin yapılmasıamaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem verileriniz; yurt içi ürün ve hizmet tedarikçileriyle, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili tedarikçilerden tedarik ve destek alınması, müşteri iletişim yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, uzmanlık gerektiren alanlarda danışmanlık alınması amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz; tedarikçi ve iş ortaklarımızla, ürün ve hizmetlerin sunulması, tedarik zincirinin sağlanması, ürün/hizmet tedarikinin/tesliminin sağlanması, ortak süreçlerin yürütülmesi, iş akışının sağlanması amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıt verileriniz; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıt verileriniz; anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama verileriniz; sunucuları yurtdışında bulunan yurt içi hizmet tedarikçileri ile yazılım, siber güvenlik desteğinin sağlanması, bilişim altyapı desteğinin sağlanması, saklama, pazarlama, analiz, reklam, kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla açık rıza hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıt verileriniz; sunucuları yurtdışında bulunan yurt içi veya yurtdışı hizmet tedarikçileri, yurt içi iş ortakları, birlikte pazarlama faaliyetleri yürütülen şirketler, sosyal ağ sağlayıcıları, GSM operatörleri ileanaliz veprofilleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişiselleştirilmiş kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, profil oluşturma ve kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesive kişiselleştirilmesi, müşterinin kapsamlı görünümünün oluşturulması, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi,segmentasyon, hedefleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Eve Mağazacılık’a ait ortamlarda ve diğer ortamlarda kampanya ve reklam gösteriminin sağlanması amacıyla açık rıza hukuki sebebine dayanarak,

Ticari elektronik iletiler için onay vermeniz halinde; kimlik, iletişim verileriniz, reklam amaçlı ticari elektronik iletilerin hazırlanması ve gönderilmesi,web-push, app-push bildirimlerinin oluşturulması, pop-up gösteriminin yapılmasıamacıyla açık rıza hukuki sebebine dayanarak,

Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve yurtdışına aktarıma ilişkin 9. maddeleri uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz; www.eveshop.com.tr, Eveshop Mobil Uygulama ve Eve mağazalarında üyelik kayıt işlemlerinin yapılması, çevrimiçi ve mağaza alışverişleri, internet sitesi ve uygulamalarında yer alan bölümlerin doldurulması ve ilgili özelliklerinin kullanılması, hesap girişi ve sonrası yapılan işlemler, sözleşme ve diğer formların doldurulması, kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılması, anket, talep ve başvuruların oluşturulması, internet sitesi ve mobil uygulama hareketleri, iletişim cevapları, sepet, beğeni, favori işlemleri, ürün veya hizmet siparişi,Eve Üyelik ve Eve Kartişlemleri, fatura, teslimat, iade ve ödeme işlemleri, çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Eve Mağazacılık A.Ş.’nin (Mersis No: 0382022632100010) Yamanevler Mahallesi Naya Sokak A Blok No:3 İç Kapı No:3 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla evemagazicilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Ticari Elektronik İleti Tercihleri

Elektronik ticaret platformlarımıza üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki tercihlerinizi dilediğiniz zaman internet sitesinde veya Eveshop Mobil Uygulamasında yer alan “Hesabım” sayfası aracılığı ile değiştirebilirsiniz. Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Eveshop Mobil Uygulamasını kullanıyorsanız mobil anlık bildirimlerine ilişkin tercihlerinizi dilediğiniz zaman telefonunuzun ayarlar kısmında “Bildirimler” bölümüne erişerek değiştirebilirsiniz.

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

Eve Mağazacılık tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

İletişim formu