TELEFON NUMARA DOĞRULAMASI AYDINLATMA METNİ

 

 

Eve Mağazacılık A.Ş.(“Eve Mağazacılık”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK” veya “Kanun”) 10. Maddesi uyarınca, süreç kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında Telefon Numara Doğrulaması Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: iletişim(telefon numarası), müşteri işlem(OTP mesaj içeriği)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, belirtilen işleme amaçları ve hukuki sebepleri kapsamında amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan; telefon numarası ve OTP mesaj içeriği verileriniz üyelik kaydının bulunup bulunmamasına göre üyelik kayıt veya giriş işlemlerinin yapılabilmesi, üyeliğiniz var ise iletişim numaranıza OTP kodunun gönderilebilmesi, bu kodun Eve Mağazacılık’a ait mecralar ve satış kanallarına girilmesi ile birlikte telefon numarası doğrulama süreçlerinin gerçekleştirilmesi denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır:

 

İletişim ve müşteri işlem verileriniz; yurt içi hizmet tedarikçilerimiz ve sunucuları yurt dışında bulunan yurt içi hizmet tedarikçilerimiz ile OTP kodunun oluşturulması ve gönderimi, yazılım, siber güvenlik ve bilişim altyapı desteği sağlanması amaçlarıyla Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve yurtdışına aktarıma ilişkin 9. maddeleri uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz; Eve Mağazacılık’a ait mecralar ve satış kanalları üzerinden yapılacak üyelik kayıt ve giriş işlemleri esnasında iletişim numaranızı ilgili alana girmeniz vasıtasıyla ve tarafınıza gönderilmek üzere üretilen OTP mesaj içeriğinin ilgili alana girmeniz vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Eve Mağazacılık A.Ş.’nin (Mersis No: 0382022632100010) Yamanevler Mah. Naya Sk. A Blok No: 3 İç Kapı No: 3 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla evemagazicilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.