Ön Bilgilendirme Formu

 

01.03.2024

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ

Satıcı Unvanı            : EVE MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ (“Satıcı”)

Adres                        : Yamanevler Mahallesi Naya Sokak A Blok No: 3 İç Kapı No:3 Ümraniye/İstanbul

Telefon                      : 0(850) 393 1000

Fax                             : 0(216) 304 29 88

E-Posta                      : info@eveshop.com.tr

İnternet Adresi        : www.eveshop.com.tr

Mersis No                 : 0382022632100010

 

MADDE 2 – ALICI BİLGİLERİ

Alıcı İsmi/Unvanı  : (“Alıcı”)

T.C/Vergi No          :
Teslimat Adresi       :

Telefon                      : 

Fax                             : 

E-Posta                      : 

İnternet Adresi        : 

MADDE 3 – FATURA BİLGİLERİ

İsmi/Unvanı             :

T.C/Vergi No          :
Adres                         :

Telefon                      : 

Fax                             : 

E-Posta                      : 

İnternet Adresi        : 

 

MADDE 4 – DAYANAK VE KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu(“Form”), 27/11/2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. ve devamı maddeleri uyarınca, Mesafeli Satış Sözleşmesi(“Sözleşme”) kurulmadan önce Tüketicinin(“Alıcı”), anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin bilgilendirilmesi, bu şekilde Satıcının yükümlülüğünü yerine getirdiğinin ispatına yönelik hazırlanmıştır. İşbu Form, yalnızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca Tüketici sıfatını haiz kişilerle yapılan satış sözleşmeleri için geçerlidir.

Alıcı, işbu Formu ve siparişi onayladığı takdirde, işbu Form’da ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen bedele ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girecektir.

İşbu Form’da kullanılan Mal, Hizmet, Dijital İçerik, Tüketici, Mesafeli Sözleşme, Yan Sözleşme kavramları, ilk harfleri büyük olarak yazıldığında, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilen tanımları ifade eder.

Sözleşme hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde Mal/Hizmet için Eve Mağazacılık’a ödemeyi yapan kişinin, Sözleşmenin tarafı olduğu kabul edilecektir.

MADDE 5 – SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

Sözleşmeye konu Mal/Hizmete ilişkin temel nitelikler aşağıda yer almaktadır:

 

 

Mal/Hizmet Adı ve Temel Nitelikleri

Adet

Mal/Hizmet Satış Bedeli
(KDV dahil toplam Türk Lirası)

...

...

...

 

Kargo/Kurye Hariç Toplam Mal/Hizmet Bedeli: ... TL

Kargo/Kurye Bedeli: .... TL

Kargo/Kurye Dahil Toplam Mal/Hizmet Bedeli: .... TL

Aylık Taksit Bedeli                         : .... TL

Taksit Sayısı                                     : ….

Teslim Süresi                                   : … gün[ASSY1] 

Sipariş Tarihi                                   : ....     

Ödeme Şekli                                    : …

Öngörülen Taşıyıcı Firma             : …

Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödenebileceği bilgisi bulunmaktadır. Alıcı’nın bankası, kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir. Satıcı bilgisi dâhilinde olması durumunda ilgili sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

Alıcı’nın kredi kartı hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Alıcı’nın bankası tarafından yansıtılacaktır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir.

Alıcı, Sözleşme’yi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmiştir.

Alıcı’nın herhangi bir Dijital İçerik satın alması halinde varsa Dijital İçeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, Dijital İçeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgiler satın alınan ürünün www.eveshop.com.tr’de satışa sunulduğu sayfadaki tanıtım içeriğinde veya Dijital İçeriğin resmi internet sitesinde yer almaktadır.

İnternet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Alıcı siparişinin içeriğine göre kullanılacak olan poşet miktarının toplam tutarı kendisinden tahsil edilecektir.

MADDE 6 – KARGO, NAKLİYE VE TESLİME İLİŞKİN BİLGİLER VE ÜCRETLER

Sepet tutarının Satıcı’nın internet sitesinde belirlediği bedelin altında olması halinde kargo bedelleri Alıcı tarafından karşılanmakta olup, aksi Satıcı tarafından belirtilmemiş ise Mal/Hizmet bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, sipariş toplam tutarına, ayrıca faturada gösterilerek eklenmektedir. Teslim şeklinin adrese teslim olması halinde, teslimat Satıcı’nın işbu Form’un 5. Maddesinde öngördüğü taşıyıcı aracılığı ile Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresine teslim edilecektir.

Ürünün taşımasını yapacak kargo şirketi ve kargo takip numarası ayrıca Alıcı üyelik sayfasında yer alan siparişler hususundaki bölümde görülebilecek olup Alıcı teslimat adresi dahil ilgili hususları sipariş sonrası takip ve kontrol eder. Mal/Hizmet’in Alıcı’ya yollanacağı Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı bilgileri, işbu Form’un 5. maddesindeki tabloda belirtilmiştir.

Alıcı belirttiği adres bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamakta olup tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. Sözleşme’ye konu Mal/Hizmetlerin teslimatı anında Alıcı’nın şahsen adresinde bulunmaması durumunda dahi, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Mal, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Sözleşme’ye konu Malları teslim almamasından veya Malları geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Sözleşmeye konu malların Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcıda beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan gider ve masraflar Alıcı’ya aittir.

Satıcı, satılan ürünleri öngörülen taşıyıcılar aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslim etmektedir. Alıcı’nın Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile Mal’ın gönderilmesini talep etmesi durumunda, Mal’ın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu olmayacaktır.

Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve Türkçe kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Sözleşme konusu Mal/Hizmet, kural olarak ve normal koşullarda sipariş adresinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması kaydıyla ve tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar hariç olmak üzere sipariş tarihinden itibaren yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir mal için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı tarafından teslim edilir. Malın/Hizmetin reklam ve tanıtımlarında Satıcı veya Mal/Hizmet tedarikçisi firma tarafından taahhüt edilen süre, işbu Form’un 5. maddesindeki tabloda yer almaktadır.

İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen ürünlerin teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade Satıcı açısından herhangi bir taahhüt içermemektedir.

Alıcı, Sözleşme’ye konu Malları teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Mallarda taşıma ve/veya nakliyattan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve teslimatı gerçekleştiren Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir. İhtirazi kayıt olmaksızın teslim alınan Mal/Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu, Mal/Hizmet ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir.

Satıcı’nın web sitesinde bulunan mallar ile ilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesi gerçekleşecektir. Satıcı stoklarında bulunduğu sürece web adresinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak sistem ya da internette oluşacak hata veya gecikmeler ya da Alıcı’nın satın alması sırasında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş ya da son kalan stok Mal/Hizmetinin farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok Mal/Hizmetlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen Mal/Hizmetlerin sipariş sonrasında Alıcı’ya gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp ya da benzeri Mal/Hizmetin Alıcı’ya gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile Mal/Hizmetin gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair Satıcı’dan kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar ya da malın temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Alıcı’ya bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden Satıcı sorumlu olmayacak, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında Alıcı’ya bir ayrıcalık sağlanmayacaktır. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan Mal/Hizmet, fiyat, stok ve her türlü güncelleme hatalarının hiçbirinden sorumlu değildir. Sipariş verilen ile teslim edilen Mal arasında, Malın tartımından/bir kısım Malın teslim edilememesinden kaynaklanan fiyat farklılıkları ödeme tutarına yansıtılacaktır. Teslim edilen Mal’ın sipariş edilen Mal’dan az olması durumunda ödeme tutarı, teslim edilen Mal miktarına göre güncellenecek veya teslim edilen Mal’ın sipariş edilen Mal’dan fazla olması durumunda Alıcı, bu tutarı Satıcı’ya ödeyecektir.

Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir Mal/Hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Bu durumda, kargo bedeli de dahil olmak üzere Alıcı’dan tahsil edilen tüm ödemeler, iptal talebinin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 7 – ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLER

Satıcı tarafından aksi yazılı olarak öngörülmemiş ise, Alıcı’nın Sözleşme’ye konu Mal/Hizmetleri teslim almasından önce ödemekle yükümlü olduğu tutarı tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Sözleşme’ye konu Mal/Hizmetlerin bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Sözleşme’ye konu Mal/Hizmetleri teslim etmeyebilir. Mal/Hizmetin teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Sözleşme’ye konu mallar en geç 3(üç) gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere Satıcı’ya iade edilir. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin Sözleşme’ye konu Mal/Hizmet bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi ve kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Satıcı, 3D Secure yöntemi ile güvenli alışveriş ortamı sağlamakta olup 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kart hamili olan Alıcı, banka tarafından kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak ile yükümlüdür. Alıcı, kredi kartının çalınması, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi gibi hallerde, bilgisi dışında Satıcı’ya ait alışveriş ortamları üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin finansal sorumluluğun Satıcı’ya ait olmadığını ve bu durumda, derhal müşterisi olduğu banka ile iletişime geçmesi gerektiğini kabul eder.

MADDE 8 – İADE PROSEDÜRÜ

Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Malın/Hizmetin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya iadesi sebebiyle bedelin Alıcı’ya iade edilmesi veya tüketici hakem heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilmesi veya benzer durumların varlığı halinde, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü, işbu Form’da ve Sözleşme’de belirtilen ödeme şekline göre uygulanır.

Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi Alıcı’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır ve mal/hizmet tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

Alıcı’nın “Alışveriş Kredisi” ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, Alıcı, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayma hakkının, Banka ve Alıcı arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın Satıcı ile imzalayacağı Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’ni kendiliğinden sona erdirmeyecektir. Alıcı’nın, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayması için cayma talebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka’ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Alıcı tarafından Banka’ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile Alıcı arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI VE İADE

Alıcı, cayma hakkına ilişkin taleplerini, işbu Form’un 1. maddesinde belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile Satıcı’ya iletebilir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Alıcı, işbu Form’un 10. maddesinde belirtilen ve cayma hakkı kullanılamayacak olan sözleşmeler dışındaki sözleşmeler için, 14 (on dört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Satıcı Mal/Hizmeti kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde Mal/Hizmeti Satıcı’ya geri göndermek zorundadır.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Cayma hakkının süresinin hesabında;

a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Satıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde Mal/Hizmet bedelinin Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır. Satıcı’ya ulaşılabilmesi için Satıcı’nın tüm iletişim kanalları ve bilgileri işbu Form’un başında Alıcı’ya sunulmuştur.

İnternet sitesi üzerinden Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, Alıcı’nın iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini Alıcı’ya iletir.

İade edilecek söz konusu Mal/Hizmet bedeli Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

Alıcı, cayma süresi içinde Mal/Hizmeti işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ancak, Mal/Hizmetin mutat kullanımı dışına çıkılması, Alıcı’nın kusuru sebebi ile Mal/Hizmette değer kaybının meydana gelmesi veya makul kullanım ölçüsünün dışına çıkılması halinde Alıcı, Satıcı’nın zararını gidermekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanıldıktan sonra Malın Satıcıya, Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Ancak Malın, Satıcı’nın öngördüğü taşıyıcı dışındaki bir taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi halinde Alıcı iade masraflarına katlanmak zorundadır.

Mal ile beraber fatura da gönderilmiş ise Alıcı tarafından, ilgili iade bölümü de doldurularak ve imzalanarak kargo şirketine teslim edilmelidir. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Satıcı’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Satıcı arasındaki Sözleşme sona erdiği gibi, yan sözleşmeler de, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

Ayıplı Mal/Hizmetten kaynaklı iadeler yalnızca Satıcı’nın onayı halinde gerçekleştirilebilmektedir. Alıcı’ya kargo belgesi ile teslim edilen elektronik ürünler, ilgili mevzuatta belirtilen kapsam ve süre dahilinde, yetkili servis garantisinde bulunmaktadır. Elektronik ürünlerde yaşanan sorunlar ya da ayıplı Mal sebebiyle yapılacak iadeler ancak yetkili servis tarafından iadeye uygun olduğu belgelendikten sonra ve Satıcı tarafından tüm aksesuarları ile birlikte iade olarak kabul edilmektedir. Bazı elektronik ürünlerde garanti belgesinin kaşelenmesi için elektronik ürünlerin kutusu açılmakta ve orijinal ambalajı açık şekilde teslim edilmektedir. Söz konusu elektronik ürünlerde bu nedenle kutunun açık olması iade sebebi olarak kabul edilmemektedir.

Kurulumu yetkili servis tarafından yapılması gereken ürünlerin yetkili servis dışındaki kişiler tarafından kurulması halinde ürünün garanti kapsamında değerlendirilmesi ve iade işleminin gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır.

Kurulum esnasında yetkili servis tarafından üründe bir ayıp tespit edilmesi halinde hasar tespit tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir. Böyle bir tespit tutanağı bulunmaması halinde iade işlemi gerçekleştirilmemektedir.

MADDE 10 – CAYMA HAKKININ CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

Aşağıda belirtilen durumlarda, Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler (Örn: perde ve benzeri ölçü verilerek alınan, Alıcı’ya özel imal edilen ya da dikilen ya da satışa arzındaki durumu Alıcı talebine istinaden değiştirilen, kişiye özel uyarlanan ürünler),

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

ı) Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örneğin orijinal kutu/ambalajı yırtılmış, farklı bir kutu/ambalaj içerisine konulmuş, kutu/ambalaj üzerine kargo etiketi/gönderi ya da sair bilgiler ayrıca yapıştırılmış ve/veya ambalaj/kutu koli bandı ile bantlanmış veya üzerine yazı yazılmış koli/ambalajlı ürünler kabul edilmemektedir), ekonomik değerini veya tekrar satılabilme özelliğini kaybetmiş, bir kez dahi olsa kullanılmış, herhangi bir şekilde hasar verilmiş, herhangi bir şekilde Satıcı’dan kaynaklanmayan nedenler ile başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan vb. Mal/Hizmetlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Cayma hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralına uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Cayma hakkının kullanılmasının, hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği durumlarda Alıcı, cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 11 – ALICI’NIN TALEP VE ŞİKAYETLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Alıcı, siparişini iptal etmek veya ürünleri iade etmek için mobil uygulama/web sitesinde yer alan “Siparişlerim” menüsündeki “İptal Talebi Yap” butonuna tıklayarak iade talebini oluşturabilmektedir.

Alıcı, siparişini, siparişi oluşturmasının ardından 45(kırkbeş) dakika içerisinde iptal etmelidir. “İptal Talebi Yap” butonu aktif değil ise bahsi geçen süre dolmuş anlamına gelir. Bu durumda, Alıcı, sipariş adresine geldikten sonra teslim almayarak veya iade talebi oluşturarak iade sürecini başlatabilecektir.

Alıcı, siparişini teslim aldıktan sonra iade talebi oluşturabilecektir. Bunun için, iade edeceği ürünün faturasının altındaki iade formunu doldurarak Satıcı’nın depo adresine Yurtiçi Kargo ile 348989873 iade kodunu kullanarak göndermesi gerekmektedir.

İade ve iptal süreçlerine ve talep ve şikayetlerinize ilişkin ayrıntılı bilgi alabilmek için web sitemizde yer alan İptal ve İade Koşulları’nı inceleyebilirsiniz.

MADDE – 12 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu formun uygulanmasında ve işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Alıcı’nın Tüketici sıfatını haiz olduğu hallerde, Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi görevli ve yetkilidir.20 Aralık 2023 tarih ve 32405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ uyarınca; 01.01.2024 tarihinden itibaren değeri 104.000 (yüzdörtbin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu kapsamda, il tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Ticaret Bakanlığı tarafından o ilçe için belirlenen hakem heyeti yetkilidir.

Tüketici işlemi dışındaki işbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; İstanbul Merkez(Çağlayan) Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türkiye Cumhuriyeti Hukuku’dur.

MADDE 13 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Alıcı’nın alışveriş işlemleri kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin aydınlatma metni, web sitesinin ilgili sayfalarında yer almakta olup Alıcı dilediği zaman bu aydınlatma metnini inceleyebilir. Alıcı; fatura bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. Alıcı ile fatura bilgileri aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda bilgilerin doğru ve güncelliğinden ve kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Alıcı sorumludur. Alıcı’nın, sipariş oluşturma işlemini yapan kişiden farklı olması durumunda Alıcı bilgilerinin doğru ve güncelliğinden ve kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sipariş oluşturma işlemini yapan sorumludur.

İletişim formu