"L’OREAL TÜRKİYE CHATBOT" AYDINLATMA METNİ

 

 

 

“L’OREAL TÜRKİYE CHATBOT” AYDINLATMA METNİ

 

Eve Mağazacılık A.Ş. ("Şirket” veya “Eve Mağazacılık”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK” veya “Kanun”) 10. Maddesi kapsamında “L’Oreal Türkiye Chatbot” Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: chatbot üzerinden gerçekleştirilen görüşme süresince tarafımızla kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından:
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan; chatbot üzerinden gerçekleştirilen görüşme süresince tarafımızla kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve çözüme ulaştırılması, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır. Chatbot üzerinden gerçekleştirilen görüşme süresince tarafımızla kendi iradeniz ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması amaçlarıyla yurt içinde yer alan tedarikçilerimiz ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz; www.eveshop.com.tr ve Eveshop Mobil Uygulamasında yer alan “L’Oreal Türkiye Chatbot” kanalının kullanılması vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Eve Mağazacılık A.Ş.’nin (Mersis No: 0382022632100010) Saray Mahallesi Naya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla evemagazicilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.