Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Eve Mağazacılık A.Ş. olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu sebeple, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, aydınlatma ve bilgilendirme amacıyla Eve MAğazacılık e-ticaret platformları üzerinden işlenen kişisel verilere ilişkin işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) sunulmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSU

Ticari Unvan: Eve Mağazacılık A.Ş. (“Eve Mağazacılık” veya “Şirket”)

Adres:  Yamanevler Mahallesi Naya Sokak A Blok No:3 İç Kapı No:3 Ümraniye/İstanbul

Mersis No: 0382022632100010

 

VERİ SAHİBİ KİŞİLER VE İŞLEME FAALİYETLERİ

 

Üye Olan Müşteriler

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

Kimlik

ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası

İletişim

telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi

İşlem Güvenliği

trafik bilgisi, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi, cihaz bilgileri, mobil uygulama ve internet sitesi hareketleri

Müşteri İşlem

alışveriş ve detaylarına ilişkin bilgiler, alışveriş kanalı, talep ve şikayetler, favoriler, sepet bilgileri, fatura bilgisi, teslimat bilgisi, iade bilgisi, ödeme yöntemi, kampanya görüntüleme bilgisi, Eve Kart kullanım bilgisi

Pazarlama

indirim kodu bilgisi, indirim kullanımı, kampanya kullanımı, ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, ticari elektronik ileti kayıtları, anket bilgileri

Hukuki İşlem

uyuşmazlık halinde; uyuşmazlık hakkında bilgiler, ihtarname ve yetkili kurumlarla iletişim kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıt

çağrı merkezi görüşme ses kayıtları

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

Kimlik Verileriniz

İşleme Amacı: ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme kurulması ve ifasının gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet satış ve iade faaliyetlerinin yürütülmesi, sipariş kaydı ve adrese teslimi, faturanın düzenlenmesi, ürün/hizmet tedarikinin sağlanması, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, indirim ve kampanyalardan faydalanılması, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun talep ve zorunlulukların yerine getirilmesi,  elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, tüketici işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, finans, muhasebe ve faturalama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Verileriniz

İşleme Amacı: ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme kurulması ve ifasının gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet satış ve iade faaliyetlerinin yürütülmesi, sipariş kaydı ve adrese teslimi, faturanın düzenlenmesi, ürün/hizmet tedarikinin sağlanması, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, indirim ve kampanyalardan faydalanılması, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun talep ve zorunlulukların yerine getirilmesi,  elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, tüketici işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, finans, muhasebe ve faturalama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Verileriniz

İşleme Amacı: mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sahte üyeliklerin tespiti ve engellenmesi, uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, hatalı/hileli işlemlerin tespiti, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Müşteri İşlem Verileriniz

İşleme Amacı: ürün/hizmet tedarikinin sağlanması, siparişin kaydı ve teslimi, faturanın düzenlenmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, siparişin adrese teslimi, segmentasyon ve hedefleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi, tüketici hakem heyeti, dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Pazarlama Verileriniz

İşleme Amacı: indirim ve kampanyalardan faydalanılması, segmentasyon ve hedefleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi,

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Hukuki İşlem

İşleme Amacı: Hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, denetim faaliyetinin yürütülmesi,

Hukuki Sebep: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Görsel ve İşitsel Kayıt

İşleme Amacı: Müşteri ilişkilerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, denetim faaliyetinin yürütülmesi,

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Açık Rızaya Tabi Veri İşleme Faaliyetleri

İşlenen Kişisel Veri: Kimlik(ad, soyad), iletişim(telefon numarası, e-posta adresi)

İşleme Amacı: Eve Mağazacılık’ın her türlü kampanya, reklam, etkinlik, promosyon, pazarlama, davet, ürün ve hizmet tanıtımı, kutlama, anket ve piyasa araştırma faaliyetleri hakkında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu hizmetin sağlanması için bilişim alanında hizmet sağlayıcılarına aktarılması

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem verileriniz; yurt içi ürün ve hizmet tedarikçileriyle, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili tedarikçilerden tedarik ve destek alınması, müşteri iletişim yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, uzmanlık gerektiren alanlarda danışmanlık alınması amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz; tedarikçi ve iş ortaklarımızla, ürün ve hizmetlerin sunulması, tedarik zincirinin sağlanması, ürün/hizmet tedarikinin/tesliminin sağlanması, ortak süreçlerin yürütülmesi, iş akışının sağlanması amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıt verileriniz; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıt verileriniz; anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama verileriniz; yurt içi hizmet tedarikçileri ile operasyon, yazılım, siber güvenlik, mobil uygulama bilişim altyapı desteğinin sağlanması, ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıt verileriniz; yurt içi hizmet tedarikçileri, sosyal ağ sağlayıcıları, GSM operatörleri ile analiz ve profilleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, genel ve kişiselleştirilmiş kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi, bildirim ve pop-up oluşturulması, Eve Üyelik ve Kart işlem ve yönetiminin yapılması, segmentasyon, hedefleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Eve Mağazacılık’a ait ortamlarda ve diğer ortamlarda kampanya ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla açık rıza hukuki sebebine dayanarak

Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve yurtdışına aktarıma ilişkin 9. maddeleri uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz; www.eveshop.com.tr, Eveshop Mobil Uygulama ve Eve mağazalarında üyelik kayıt işlemlerinin yapılması, çevrimiçi ve mağaza alışverişleri, internet sitesi ve uygulamalarında yer alan bölümlerin doldurulması ve ilgili özelliklerinin kullanılması, hesap girişi ve sonrası yapılan işlemler, sözleşme ve diğer formların doldurulması, kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılması, anket, talep ve başvuruların oluşturulması, internet sitesi ve mobil uygulama hareketleri, iletişim cevapları, sepet, beğeni, favori işlemleri, ürün veya hizmet siparişi, Eve Üyelik ve Eve Kart işlemleri, fatura, teslimat, iade ve ödeme işlemleri, çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.  

 

 

Online Üye Olmayan/Misafir Müşteriler

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

Kimlik

ad, soyad

İletişim

telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri

İşlem Güvenliği

IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları

Müşteri İşlem

sipariş, alışveriş, talep, şikayet, sepette yer alan ürün ve fatura bilgisi, teslimat bilgisi

Pazarlama

indirim kodu bilgisi,

Hukuki İşlem

uyuşmazlık halinde; uyuşmazlık hakkında bilgiler, ihtarname ve yetkili kurumlarla iletişim kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıt

çağrı merkezi görüşme ses kayıtları

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

Kimlik Verileriniz

İşleme Amacı: sipariş kaydı ve teslimi, faturanın düzenlenmesi, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan hizmetlerin ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, ürün/hizmet tedarikinin sağlanması, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

İletişim Verileriniz

İşleme Amacı: sipariş, onay, iptal ve fatura bilgilerinin elektronik iletişim adresine gönderilmesi, siparişin adrese teslimi, faturanın düzenlenmesi, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet tedarikinin sağlanması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

İşlem Güvenliği Verileriniz

İşleme Amacı: mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Müşteri İşlem Verileriniz

İşleme Amacı: ürün/hizmet tedarikinin sağlanması, siparişin kaydı ve teslimi, faturanın düzenlenmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, siparişin adrese teslimi, reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi,

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Pazarlama Verileriniz

İşleme Amacı: İndirim ve kampanyalardan faydalanılması, reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi,

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Hukuki İşlem Verileriniz

İşleme Amacı: Hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, denetim faaliyetinin yürütülmesi,

Hukuki Sebep: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz

İşleme Amacı: Müşteri ilişkilerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, denetim faaliyetinin yürütülmesi,

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Açık Rızaya Tabi Veri İşleme Faaliyetleri

İşlenen Kişisel Veri: Kimlik(ad, soyad), iletişim(telefon numarası, e-posta adresi)

İşleme Amacı: Eve Mağazacılık’ın her türlü kampanya, reklam, etkinlik, promosyon, pazarlama, davet, ürün ve hizmet tanıtımı, kutlama, anket ve piyasa araştırma faaliyetleri hakkında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu hizmetin sağlanması için bilişim alanında hizmet sağlayıcılarına aktarılması

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem verileriniz; yurt içi ürün ve hizmet tedarikçileriyle, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili tedarikçilerden tedarik ve destek alınması, müşteri iletişim yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, uzmanlık gerektiren alanlarda danışmanlık alınması amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz; tedarikçi ve iş ortaklarımızla, ürün ve hizmetlerin sunulması, tedarik zincirinin sağlanması, ürün/hizmet tedarikinin/tesliminin sağlanması, iş akışının sağlanması amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama verileriniz; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim verileriniz; sunucuları yurt dışında bulunan yurt içi hizmet tedarikçileri ile ticari elektronik iletiler için onay vermeniz halinde ticari elektronik iletilerin hazırlanması ve gönderilmesi amacıyla açık rıza hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama verileriniz; anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama verileriniz; sunucuları yurt dışında bulunan yurt içi hizmet tedarikçileri ile yazılım, siber güvenlik, mobil uygulama bilişim altyapı desteğinin sağlanması amacıyla Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin maddeleri uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz; Eve Mağazacılık’a ait web siteleri, mobil uygulamalarında yer alan sözleşme ve diğer formların doldurulması, talep ve başvuruların oluşturulması, sepet, ürün veya hizmet siparişi, fatura, teslimat, iade ve ödeme işlemleri ve çağrı merkezi görüşmeleri sırasında yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak toplanmaktadır.

 

 

Çevrimiçi Ziyaretçi

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

İşlem Güvenliği

IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi, log kayıtları

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

İşlem Güvenliği Verileriniz

İşleme Amacı: mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

İşlem güvenliği verileriniz; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi amacıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz; Eve Mağazacılık’a ait web siteleri, mobil uygulamalarında yer alan bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla web sitesi ve mobil uygulamaları ziyaretiniz esnasında elektronik ortamda otomatik olarak toplanmaktadır.

 

 

İletişim Formunu Dolduran Ziyaretçiler

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

Kimlik

ad, soyad

İletişim

telefon numarası, e-posta adresi, iletişim tercihi, adres

Müşteri İşlem

mesaj konusu, konu başlığı, konu açıklaması

İşlem Güvenliği

IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları

 

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

Kimlik Verileriniz

İşleme Amacı: talep ve şikayet sürecinin yürütülmesi, müşteri desteğinin/memnuniyetinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Verileriniz

İşleme Amacı: talep ve şikayet sürecinin yürütülmesi, müşteri desteğinin/memnuniyetinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşteri İşlem Verileriniz

İşleme Amacı: talep ve şikayet sürecinin yürütülmesi, müşteri desteğinin/memnuniyetinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebep: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Verileriniz

İşleme Amacı: mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz; yurt içinde yer alan hizmet tedarikçileri ile veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz; www.eveshop.com.tr ve Eveshop Mobil Uygulama’nın “Bize Ulaşın” sekmesinde yer alan formun doldurulması vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

 

Çalışan Adayı

 

​​​​​​​İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik

ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk

İletişim

telefon numarası, e-posta adresi, ülke, şehir, ilçe

Özlük

herhangi bir yerde çalışıp çalışmadığı bilgisi, başvurulan pozisyon

Mesleki Deneyim

eğitim durumu, eğitim seviyesi, toplam tecrübe yılı

İşlem Güvenliği

IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları

Sağlık Bilgisi

engellilik durum beyanı

 

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

Kimlik Verileriniz

İşleme Amacı: Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, özgeçmişler üzerinden ve gerekirse mülakata çağrılmak suretiyle başvurunun değerlendirilerek seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, aday olunan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, gönderilen ilk başvuruların kabul edilmesi, sınıflandırılması, ilgili departmanlarla paylaşılması süreçlerinin yürütülmesi, iletişim kanalları üzerinden başvuru süreçleriyle ilgili iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikalarının planlanması ve icra edilmesi

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

İletişim Verileriniz

İşleme Amacı: Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, özgeçmişler üzerinden değerlendirme yapılarak mülakat süreçlerinin yürütülmesi, iletişim kanalları üzerinden başvuru süreçleriyle ilgili iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Özlük Verileriniz

İşleme Amacı: Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, özgeçmişler üzerinden ve gerekirse mülakata çağrılmak suretiyle başvurunun değerlendirilerek seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, aday olunan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, gönderilen ilk başvuruların kabul edilmesi, sınıflandırılması, ilgili departmanlarla paylaşılması süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikalarının planlanması ve icra edilmesi

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Mesleki Deneyim Verileriniz

İşleme Amacı: Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, özgeçmişler üzerinden ve gerekirse mülakata çağrılmak suretiyle başvurunun değerlendirilerek seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, aday olunan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, gönderilen ilk başvuruların kabul edilmesi, sınıflandırılması, ilgili departmanlarla paylaşılması süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikalarının planlanması ve icra edilmesi

Hukuki Sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

İşlem Güvenliği Verileriniz

İşleme Amacı: mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Açık Rızaya Tabi Veri İşleme Faaliyetleri

İşlenen Kişisel Veri: Sağlık bilgisi(engellilik durum beyanı)

İşleme Amacı: Çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması, engelli kontenjanı kapsamında iş başvurusunun değerlendirilebilmesi

 

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim verileriniz; üçüncü kişilerle(referans kişileri) beyan edilen bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle irtibata geçilmesi amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; yurt içinde yer alan hizmet tedarikçileri ile veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Sağlık bilgisi verileriniz; yurt içinde yer alan hizmet tedarikçileri ile çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve işe uygunluk değerlendirmesinin yapılması amaçlarıyla açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz; www.eveshop.com.tr ve Eveshop Mobil Uygulama’nın “Eve’de Kariyer” sekmesinde yer alan formun doldurulması vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

 

Ürünü Teslim Alan Kişi / Adına Fatura Düzenlenen Kişi

 

​​​​​​​İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

Kimlik

ad, soyad, T.C. kimlik numarası

İletişim

telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, teslimat adresi

 

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

Kimlik Verileriniz

İşleme Amacı: sipariş kaydı ve teslimi, faturanın düzenlenmesi, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi,

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

İletişim Verileriniz

İşleme Amacı: siparişin adrese teslimi, faturanın düzenlenmesi, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi,

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim verileriniz; tedarikçi ve iş ortaklarımızla, ürün ve hizmetlerin sunulması, tedarik zincirinin sağlanması, ürün/hizmet tedarikinin/tesliminin sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akışının sağlanması amacıyla, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi amacıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz; Eve Mağazacılık’a ait web siteleri, mobil uygulamaları üzerinden yapılan alışverişler kapsamında müşteri tarafından doldurulan elektronik formlar, talep ve başvurular ve sözleşmeler vasıtasıyla elektronik ortamda otomatik olarak toplanmaktadır.

 

 

Mülk Sahibi

 

​​​​​​​​​​​​​​İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

Kimlik

ad, soyad

İletişim

telefon numarası, e-posta adresi

Müşteri İşlem

mağaza adresi, zemin kat/giriş kat m2, bodrum kat/asma kat m2, toplam m2, kira bedeli, tapu ve yapı kullanım izin belgesi, not

İşlem Güvenliği

IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları

 

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

Kimlik Verileriniz

İşleme Amacı: iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen kiralama işlemlerinin denetiminin sağlanması, hizmet sunumlarının daha iyi bir hale getirilebilmesi için kiralık yer önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi, yapılacak olan yatırımların belirlenmesi

Hukuki Sebebi: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İletişim Verileriniz

İşleme Amacı: iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen kiralama işlemlerinin denetiminin sağlanması, hizmet sunumlarının daha iyi bir hale getirilebilmesi için kiralık yer önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi, yapılacak olan yatırımların belirlenmesi

Hukuki Sebebi: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Müşteri İşlem Verileriniz

İşleme Amacı: iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen kiralama işlemlerinin denetiminin sağlanması, hizmet sunumlarının daha iyi bir hale getirilebilmesi için kiralık yer önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi, yapılacak olan yatırımların belirlenmesi

Hukuki Sebebi: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İşlem Güvenliği Verileriniz

İşleme Amacı: mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi

Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz; yurt içinde yer alan hizmet tedarikçileri ile veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

​​​​​​​KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz; www.eveshop.com.tr ve Eveshop Mobil Uygulama’nın “Kiralık Yeriniz Mi Var” sekmesinde yer alan formun doldurulması vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

 

 VERİ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Eve Mağazacılık olarak web sitemiz/mobil uygulamamız aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için sektör standartlarına uygun olarak gizlilik ve güvenlik çözümlerini desteklemekteyiz.

C.1. İdari Tedbirler

Eve Mağazacılık olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenmesi ve korunması için personellerimize gerekli eğitimleri vermekte ve Kanuna uyum düzeyini ölçümlemek için düzenli olarak çalışanlarını denetlemekteyiz. Personelimizin Kanuna göstermiş olduğu uyum ve özeni, personelimizin performans değerlendirmesinde bir kriter olarak benimsemekteyiz.

Şirket içinde bu tedbirler alınmakla birlikte kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak paylaşmış olduğumuz tedarikçi ve iş ortaklarımız ile gizlilik sözleşmeleri ve taahhütnameler imzalayarak veri güvenliğinizi sağlamakta, paydaşlarımızın da kişisel verileriniz için yeterli hassasiyeti göstermesini temin etmekteyiz.

Bu eğitim, denetim ve önlemlerin yanı sıra kişisel verileriniz hakkında bir ihlal gerçekleşmesi durumunda bu ihlalin giderilmesi için müdahale planları oluşturulmuş ve Şirket olarak Kurul ile birlikte çalışarak ihlalin giderilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

C.2. Teknik Tedbirler

Türkiye’nin sektörde ileri gelen firmalarından biri olarak muhatap olduğumuz geniş müşteri kitlesinin kişisel verilerini korumak için bilgi teknolojileri ve veri güvenliğine ayrı bir önem göstermekteyiz. Bu nedenle Eve Mağazacılık olarak bu alanda deneyimli ve sertifikalı personel istihdamına öncelik vermekteyiz.

Ayrıca veri güvenliğinin sağlanması ve verilerinize hukuka aykırı erişilmesinin engellenmesi için uluslararası standartlara uygun güvenlik tedbirleri ile donatılmış bir bilişim altyapısı kurulmuştur. Bu altyapı üzerine kurulan sistemin sorunsuz işlemesi için sürekli olarak içeriden denetlenmektedir

Web sitemiz/mobil uygulamamız ile topladığımız verilerinizin işlendiği ve saklandığı bilişim altyapımızda şifreleme, yetki matrisi, uygulama ve ağ güvenliği, veri maskeleme, güvenlik duvarları, yedekleme, anahtar yönetimi ve güncel anti-virüs sistemleri gibi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen teknik tedbirlere riayet edilmektedir.

Ayrıca bilişim altyapımıza yönelik saldırıların önlenmesi için saldırı tespit ve önleme sistemleri kurulmuş olmakla birlikte düzenli olarak risk analizi, veri sınıflandırması, zaafiyet taramaları ve sızma testleri uygulanarak sistemin güvenliği kontrol edilmektedir. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için kişisel verilerinize verdiğimiz önemin gereği olarak uluslararası standartlara uygun yazılım programları ve desteği de alınmaktadır.

Web sitemizde/mobil uygulamamızda yapılan alışverişlerde asla kart bilgisi saklanmamakta, ödemelerde PCI DSS’in (Payment Card Industry Data Security Standard/Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenliği Standartları) gerektirdiği şartlara uygun hareket edilmektedir. Eve Mağazacılık, kartlı ödeme sistemlerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş PCI DSS ( Payment Card Industry Data Security Standard) standardına uymakla yükümlüdür. Kredi kartı numaranız şifrelenerek bankanıza iletilmekte, hiçbir surette Eve Mağazacılık tarafından saklanmamakta ve üçüncü taraflarla da paylaşılmamaktadır. Kart bilgilerinizi kaydederek tek tıkla hızlı alışveriş olanağından faydalanmak istemeniz durumunda MasterPass kart saklama alt yapısından faydalanabilirsiniz. Böyle bir durumda, MasterPass ortaklığı bulunan tüm e-ticaret sitelerinde, MasterPass alt yapısında saklı olan kredi kartınız ile alışveriş sağlayabilirsiniz.   Bilişim sistemimizin yönetiminde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tüm teknik tedbirlere ve ISO 27001 standartlarına riayet edilmektedir.

C.3. Benimsenen Prensipler

Eve Mağazacılık olarak; kişisel verilerinizin işlenmesinde verilerinizin niteliğinin gerektirdiği hassaslıkta güvenlik önlemlerini almayı, verilerinizin korunması için en az Şirket’in kendi bilgilerini korumasında göstermiş olduğu özeni göstermeyi, rızanızın gerekli olduğu durumlarda kişisel verilerinizi rızanız dışında işlememeyi ve paylaşmamayı, web sitemizde/mobil uygulamamızda sınırlı ve yalnızca gerekli olan verileri toplamayı, bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından karar verilen veri minimizasyonu ilkesine uygun hareket etmeyi, kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasına önem göstermeyi, elde edilen tüm kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması hakkında sizin şeffaf şekilde bilgilendirilmenizi esas almayı, talebiniz halinde sizi bu şeffaflık ilkesi uyarınca bilgilendirmeyi ve kişisel verilerin korunması hakkındaki tüm yasal mevzuata uyum gösterme konusunda hassasiyet göstermeyi prensip edindiğimizi belirtmek isteriz.

Eve Mağazacılık olarak işbu Politikada belirtilen güvenlik tedbirlerinin ve benimsenen ilkelerin web sitemiz/mobil uygulamamızda geçerli olduğunu belirtmek isteriz. İnternet sitemiz üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda, söz konusu site ve uygulamalardan Eve Mağazacılık’ın sorumlu olmayacağını bildirir, bu nedenle sitemiz/mobil uygulamamızdan yapılacak bu gibi yönlendirmelere karşı dikkatli olmanızı rica ederiz.

 

İLGİLİ KİŞİLER’İN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANIMI

Eve Mağazacılık tarafından işlenen kişisel verileri üzerinde Kanun’un 11. maddesi uyarınca İlgili Kişi’nin sahip olduğu haklar şunlardır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

​​​​​​​

Eve Mağazacılık web sitesi ve/veya mobil uygulamalarında yer alan “Hesabım” bölümünden kişisel verilerinize erişebilir ve gerekli güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Kanun’un 13. maddesi uyarınca düzenlenen ve Eve Mağazacılık’a ait web sitesinde yer alan “KVKK Başvuru Formuna ilişkin Bilgilendirme” metni ile haklarınızın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye erişebilirsiniz. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Eve Mağazacılık A.Ş.’nin (Mersis No: 0382022632100010) Yamanevler Mahallesi Naya Sokak A Blok No:3 İç Kapı No:3 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla evemagazicilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

Eve Mağazacılık tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.