E-BÜLTEN GÖNDERİMİ AYDINLATMA METNİ

 

Eve Mağazacılık A.Ş. ("Şirket” veya “Eve Mağazacılık”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK” veya “Kanun”) 10. Maddesi kapsamında E-bülten Gönderimi Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır: kimlik(ad, soyad), iletişim(e-posta adresi), pazarlama(ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, ticari elektronik ileti kayıtları).

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından:

  • Vermeniz halinde açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanarak toplanan; e-posta adresi kişisel verileriniz; kampanya, duyuru, reklam, teklif, pazarlama, avantaj, yeni ürün ve hizmet, yarışma, çekiliş, açılış, diğer etkinlikler, anket ve müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında e-bülten gönderilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan ad, soyad, ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, ticari elektronik ileti kayıtları kişisel verileriniz; kanunlardan ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun talep ve zorunlulukların yerine getirilmesi, ticari elektronik ileti onay/ret ve kayıtlarının saklanması, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman gerekçesiz olarak geri alabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak aktarılmaktadır. Ad, soyad, e-posta, ticari elektronik ileti ret/onay bilgileri, ticari elektronik ileti kayıtları kişisel verileriniz; kampanya, duyuru, reklam, teklif, pazarlama, avantaj, yeni ürün ve hizmet, yarışma, çekiliş, açılış, diğer etkinlikler, anket ve müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında e-bülten gönderilmesi, vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti gönderimi onaylarını ve ret bildirimlerinin kayıt altına alınması, İYS sistemine aktarılması ve entegrasyonunun sağlanması amaçlarıyla yurt içinde yer alan tedarikçilerimiz ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; ilgili mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun talep ve zorunlulukların yerine getirilmesi, bu kapsamda alınan ticari elektronik ileti gönderimi onaylarının ve yapılan ret bildirimlerinin kaydedilebilmesi amaçlarıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz; www.eveshop.com.tr, Eveshop Mobil Uygulamasının “E-bülten’e Kayıt Olun” sekmesi vasıtasıyla paylaştığınız bilgiler aracılığı ile otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Eve Mağazacılık A.Ş.’nin (Mersis No: 0382022632100010) Saray Mah. Naya Sk. A Blok No: 3 İç Kapı No: 3 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla evemagazicilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.